Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R9R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1976:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đồ hộp - Phương pháp xác định hàm lựơng kim loại nặng - Quy định chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Canned foods - Determination of heavy metal contents - General regulations
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

1
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):12,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4413:1987 , đồ hộp-phương pháp chuẩn bị mẫu để phân tích hoá học.
TCVN 4409:1987 , đồ hộp-phương pháp lấy mẫu.