Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R3R8R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1811:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14284:1996
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.01 - Kim loại sắt nói chung
Số trang

Page

52
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 208,000 VNĐ
Bản File (PDF):624,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành
phần hóa học của thỏi gang, gang đúc và thép. Các phương pháp được qui định sử dụng cho cả
kim loại lỏng và rắn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép – Vị trí mẫu và mẫu để thử cơ tính.
ISO 9147:1987, Pig-irons – Defintion and classfication.(Gang thỏi – Định nghĩa và phân loại).
Quyết định công bố

Decision number

2328/QĐ-BKHCN , Ngày 20-10-2009