Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R9R0R2R7R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13753:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt – Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Incineration domestic solid waste treatment facilities – Design Requirement
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.030.30 - Chất thải đặc biệt
13.030.50 - Tái sử dụng
Số trang

Page

57
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 228,000 VNĐ
Bản File (PDF):684,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế xây dựng mới, cải tạo đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, được áp dụng với quy mô công suất từ 50 tấn/ngày đêm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4474:1987, Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong nhà
TCVN 4513:1988, Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong nhà
TCVN 7957:2008, Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế
TCVN 13439:2022, Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Yêu cầu thiết kế
TCVN 13606:2023, Cấp nước mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế
Quyết định công bố

Decision number

1982/QĐ-BKHCN , Ngày 31-08-2023
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Hạ tầng kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng