Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R8R4R3R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13606:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Water supply – Distribution system and facilities – Design requirements
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.60 - Hệ thống cung cấp nước
Giá:

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế các công trình cấp nước bao gồm các công trình thu, trạm bơm, trạm xử lý/nhà máy nước, mạng lưới đường ống và các công trình, thiết bị trên mạng lưới.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng khi thiết kế xây dựng cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4037, Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 9068:2012, Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch-Yêu cầu kỹ thuật
Quyết định công bố

Decision number

773/QĐ-BKHCN , Ngày 25-04-2023
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Hội Môi trường Xây dựng - Bộ Xây dựng