Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R4R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13439:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Hazardous solid waste landfills - Design requirements
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.030.30 - Chất thải đặc biệt
13.030.50 - Tái sử dụng
Số trang

Page

20
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):240,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu thiết kế, xây dựng mới đối với bãi chôn lấp chất thải nguy hại hoặc cải tạo các ô chôn lấp chất thải nguy hại trong các bãi chôn lấp chất thải.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6705:2009, Chất thải rắn thông thường
Quyết định công bố

Decision number

833/QĐ-BKHCN , Ngày 24-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Hội Môi trường xây dựng Việt Nam