Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R1R5R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13374-1:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật cấy ghép phẫu thuật – Vật liệu gốm – Phần 1: Vật liệu gốm có thành phần alumin tinh khiết cao
Tên tiếng Anh

Title in English

Implants for surgery — Ceramic materials — Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6474-1:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.40 - Mô cấy dùng cho mổ xẻ, lắp bộ phận giả và chỉnh hình
Giá:

Price

Quyết định công bố

Decision number

3404/QĐ-BKHCN , Ngày 27-12-2021