Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R1R3R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13372:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Bếp từ – Hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

Induction hobs – Energy efficiency
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.040.20 - Dẫy bếp, bàn để làm thức ăn, lò và các dụng cụ tương tự
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định tiêu thụ năng lượng của bếp từ.
CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả các loại bếp từ có tích hợp các loại vùng nấu khác ví dụ như vùng nấu bức xạ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 12218-2:2018 (IEC 60350-2:2017), Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng – Phần 2:Bếp – Phương pháp đo tính năng
Quyết định công bố

Decision number

3440/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện