Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R1R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13319:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị thể dục dụng cụ – Bục nhảy chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Gymnastic equipment – Vaulting boxes – Requirements and test methods incuding safety
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 916:2003 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.30 - Thiết bị thể thao trong nhà
Số trang

Page

11
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chức năng (xem Điều 3) và các yêu cầu an toàn cụ thể đối với các loại bục nhảy chống (xem Bảng 1). Tiêu chuẩn này áp dụng cùng với các yêu cầu an toàn chung của TCVN 13318 (BS EN 913).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13318:2021 (BS EN 913:2018), Thiết bị thể dục dụng cụ-Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử.
Quyết định công bố

Decision number

876/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021