Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13260:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting – Small fire extinguisher – Technique requirements and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

24
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

878/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021