Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13260:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting – Small fire extinguisher – Technique requirements and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

24
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):288,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các bình chữa cháy mini sử dụng một lần với vỏ làm bằng kim loại, có thể tích chất chữa cháy không quá 950 ml hoặc khối lượng chất chữa cháy không quá 950g, sử dụng chất chữa cháy dạng dung dịch gốc nước, bột chữa cháy, chất chữa cháy sạch để sử dụng trên các phương tiện giao thông hoặc hộ gia đình để chữa cháy cho các đám cháy loại nhỏ, đám cháy dầu mỡ của động vật hay thực vật.
Yêu cầu tối thiểu đối với hiệu quả chữa cháy là bắt buộc dập tắt đám cháy thử loại A, B và F được nêu tại Phụ lục H.
CHÚ THÍCH: Phân loại đám cháy theo TCVN 4878 (ISO 3941).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6102 (ISO 7202), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy– Bột.
TCVN 7026 (ISO 7165), Phòng cháy, chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay-Tính năng và cấu tạo.
TCVN 7278 (ISO 7203), Chất chữa cháy. Chất tạo bọt chữa cháy;
TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 1:Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.
TCVN 7161 (ISO 14520), Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
TCVN 4878 (ISO 3941), Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy.
Quyết định công bố

Decision number

878/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ