Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R6R1R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13182:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit – Thuật ngữ liên quan
Tên tiếng Anh

Title in English

Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Vocabulary – Cross-cutting terms
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 27917:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.13 - Bảo vệ môi trường và sức khỏe. An toàn (Từ vựng)
13.020.40 - Sự ô nhiễm, điều khiển sự ô nhiễm và giữ gìn môi trường
Số trang

Page

26
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):312,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra danh mục các thuật ngữ liên quan được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thu giữ, vận chuyển và lưu giữ địa chất cacbon đioxit gần mặt đất bao gồm cả lưu giữ liên quan đến các hoạt động tăng cường thu hồi dầu (EOR).
Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến lưu giữ địa chất CO2 gần mặt đất.
Các thuật ngữ được phân loại như sau:
– Thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến cacbon đioxit;
– Thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến thu giữ, vận chuyển và lưu giữ cacbon đioxit;
– Thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến theo dõi và đo đạc kết quả thực hiện trong thu giữ, vận chuyển và lưu giữ cacbon đioxit;
– Thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến rủi ro;
– Thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến mối tương quan với các bên liên quan;
Danh mục các cụm từ viết tắt đã sử dụng được nêu trong Phụ lục A.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4024/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC265