Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R6R7R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13156:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Các yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Heated tobacco products – Specifications
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.160 - Thuốc lá, sản phẩm thuốc lá và thiết bị dùng cho công nghiệp thuốc lá
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với sản phẩm thuốc lá làm nóng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5699-1 (IEC 60335-1), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 6684 (ISO 8243), Thuốc lá điếu – Lấy mẫu
TCVN 11919 (IEC 62133), Ngăn và pin/acquy thứ cấp chứa alkan hoặc chất điện phân không axit khác – Yêu cầu về an toàn đối với ngăn thứ cấp gắn kín xách tay và pin/acquy được chế tạo từ các ngăn này để sử dụng cho ứng dụng xách tay
TCVN 13154:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Xác định hàm lượng các oxit nitơ
TCVN 13155:2020, Sản phẩm thuốc lá làm nóng – Xác định hàm lượng cacbon monoxit
ISO 20768, Vapour products – Routine analytical vaping machine – Definitions and standard conditions (Sản phẩm hóa hơi – Máy hóa hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn)
ISO 20778, Cigarettes – Routine analytical cigarette smoking machine – Definitions and standard conditions with an intense smoking regime (Thuốc lá – Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn với chế độ hút)
CORESTA Recommended Method No. 88, Determination of water activity of tobacco and tobacco products (Xác định hoạt độ nước của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá)
Quyết định công bố

Decision number

3458/QĐ-BKHCN , Ngày 11-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 126/SC3