Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R5R2R8R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12946:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nguyên tắc và hướng dẫn trao đổi thông tin trong các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Principles and guidelines for the exchange of information in food safety emergency situations
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CXG 19-1995, sửa đổi 2013, soát xét 2016
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm được xác định và cần thực hiện việc truyền thông các nguy cơ liên quan đến tình huống khẩn cấp đó. Việc quản lý tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm cần có sự hợp tác, phối hợp kịp thời giữa tất cả các bên liên quan, bao gồm cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để đảm bảo ứng phó có hiệu quả. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thức ăn chăn nuôi 1) khi việc sử dụng thức ăn chăn nuôi có thể gây mất an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm trong đó sản phẩm thực phẩm và mối nguy an toàn thực phẩm đã được xác định cụ thể.
Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các tình huống chưa xác định được mối nguy an toàn thực phẩm, nhưng có thông tin khoa học liên quan cho thấy mối quan hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm và các ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến sức khỏe con người.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5520:2016 (), Rev 2010), Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm.
Quyết định công bố

Decision number

3210/QĐ-BKHCN , Ngày 19-11-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC/F3

FB Chat.txt