Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R8R9R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5520:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of ethics for international trade in food including concessional and food aid transactions
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/RCP 20:1979; REVISED 2010
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

6
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):72,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm lưu thông trong thương mại quốc tế bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm.
Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc về hành vi đạo đức áp dụng cho tất cả các bên có liên quan trong thương mại quốc tế về thực phẩm.
Mục tiêu của tiêu chuẩn này là để thiết lập các nguyên tắc về hành vi đạo đức trong giao dịch thương mại quốc tế về thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo tính trung thực trong thương mại thực phẩm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4179/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016