Tiêu chuẩn quốc tế

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chiết áp dùng trong thiết bị điện tử – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật chung
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

SMC - Đô Thị thông minh
01 - Vấn đề chung về đô thị thông minh
02.02 - Hạ tầng viễn thông
02.30 - Hạ tầng thiết bị điện tử
02.40 - Hạ tầng thiết bị gia dụng và thương mại
03.20 - Hạ tầng về năng lượng
03.10.20 - Giao thông đường sắt
03.10.30 - Giao thông đường thủy
03.10.40 - Giao thông đường Hàng không
03.30 - Hạ tầng về môi trường
03.30.10 - Hạ tầng chất lượng nước nước
03.30.20 - Hạ tầng thải bỏ chất thải
03.30.30 - Hạ tầng chất lượng không khí
03.40 - Hạ tầng về công thái học (Êgônômi)
04.20 - Dịch vụ. Tổ chức, quản lý và chất lượng của doanh nghiệp
04.30 - Hậu cần
04.40 - An toàn
04.60 - Giáo dục
04.70 - Giải trí và thể thao
04.80 - Nông nghiệp
04.90 - Chất lượng thực phẩm
2.1.2 - Quy hoạch hệ thống công trình công cộng
2.1.4 - Quy hoạch khu công nghiệp
2.1.7 - Hướng dẫn thiết kế đô thị
7.2 - Thiết bị nâng
XD - Lĩnh vực xây dựng
8.2 - BIM
1.3.5 - Bản vẽ cơ khí
5.1 - Vật liệu
7.3 - Thiết bị vận chuyển và xếp dỡ liên tục
2.1 - Quy hoạch xây dựng
2.2 - Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu chức năng
2.2.1 - Chuẩn bị kỹ thuật
2.2.2 - Giao thông đô thị
2.2.5 - Cấp điện và thông tin liên lạc
3.2 - Thiết kế xây dựng
3.2.1 - Thiết kế kiến trúc
3.2.1.2 - Thiết kế công trình dân dụng
3.2.2 - Thiết kế kết cấu xây dựng
3.2.2.1 - Các tài liệu thiết kế kết cấu
3.2.2.5 - Thiết kế kết cấu liên hợp
3.2.2.6 - Thiết kế kết cấu gỗ
3.2.2.9 - Thiết kế công trình chịu động đất
3.2.2.10 - Thiết kế kết cấu nhôm
3.2.2.12 - Thiết kế cấu kiện phi kết cấu, kết cấu không chịu lực
3.2.3 - Hệ thống kỹ thuật công trình
3.2.3.7 - Hệ thống thông tin, viễn thông
4.1.5 - Thi công kết cấu thép
4.1.6 - Thi công kết cấu liên hợp
4.1.7 - Thi công kết cấu gỗ
4.1.9 - Thi công kết cấu nhôm
5.1.1 - Xi măng và vôi
5.1.2 - Bê tông và hỗn hợp bê tông
5.1.2.1 - Bê tông
5.1.2.1.2 - Bê tông đầm lăn
5.1.2.1.4 - Bê tông phun
5.1.2.1.5 - Bê tông thoát nước
5.1.2.1.7 - Bê tông nhẹ
5.1.2.2 - Vật liệu bảo vệ và sửa chữa bê tông
5.1.3 - Vật liệu xây
5.1.7 - Thiết bị vệ sinh
5.1.8 - Vật liệu chịu lửa, cách nhiệt, chống cháy
5.1.12 - Vật liệu cao su, chất dẻo
5.1.13 - Vật liệu xây dựng khác
5.1.13.2 - Đá khối
5.1.13.3 - Ống và phụ kiện
6.3 - Sửa chữa công trình
7.6 - Máy, trạm sản xuất và gia công vật liệu xây dựng
Giá:

Price

Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 3 - Thiết bị điện tử dân dụng