Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R7R0R3R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7447-4-43:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng
Tên tiếng Anh

Title in English

Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60364-4-43:2008
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.50 - Hệ thống cung cấp điện
29.120.50 - Cầu chảy và các thiết bị bảo vệ quá tải
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu để bảo vệ dây dẫn mang điện khỏi bị ảnh hưởng của quá dòng.
Tiêu chuẩn này qui định cách bảo vệ các dây dẫn mang điện bằng một hoặc nhiều thiết bị dùng để tự động cắt điện nguồn khi quá tải (Điều 433) và ngắn mạch (Điều 434) ngoại trừ các trường hợp quá dòng được hạn chế theo Điều 436 hoặc thỏa mãn các điều kiện nêu trong 433.3 (bỏ qua thiết bị bảo vệ quá tải) hoặc 434.3 (bỏ qua thiết bị bảo vệ ngắn mạch). Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng đề cập đến phối hợp giữa bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch (Điều 435).
CHÚ THÍCH 1: Dây dẫn mang điện được bảo vệ quá tải theo Điều 433 được coi là cũng bảo vệ được khỏi các sự cố có nhiều khả năng gây ra quá dòng có cường độ tương tự với cường độ của dòng điện quá tải.
CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu của tiêu chuẩn này không tính đến các ảnh hưởng từ bên ngoài.
CHÚ THÍCH 3: Bảo vệ dây dẫn theo tiêu chuẩn này không nhất thiết là bảo vệ cả thiết bị được nối với dây dẫn đó.
CHÚ THÍCH 4: Cáp mềm nối thiết bị đến hệ thống lắp đặt cố định bằng phích cắm và ổ cắm không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này và vì thế không cần bảo vệ quá dòng.
CHÚ THÍCH 5: Trong tiêu chuẩn này, ngắt không có nghĩa là cách ly.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5926-3 (IEC 60269-3), Cầu chảy hạ áp-Phần 3:Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để dùng trong gia đình và các mục đích tương tự)-Ví dụ về hệ thống được tiêu chuẩn hóa của cầu chảy A đến F
TCVN 6434 (IEC 60898), Khí cụ điện-Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự
TCVN 6592-2 (IEC 60947-2), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 2:Áptômát
TCVN 6951 (IEC 61009), Áptômát tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO)
TCVN 7447-4-41 (IEC 60364-4-41), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 4-41:Bảo vệ an toàn-Bảo vệ chống điện giật
IEC 60269-2, Low-voltage fuses-Part 2:Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)-Examples of standardized systems of fuses A to I (Cầu chảy hạ áp-Phần 2:Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy dành cho người có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu dùng trong công nghiệp)-Ví dụ về hệ thống được tiêu chuẩn hóa của cầu chảy A đến I)
IEC 60269-4, Low-voltage fuses-Part 4:Suplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices (Cầu chảy hạ áp-Phần 4:Yêu cầu bổ sung đối với dây chảy dùng để bảo vệ thiết bị bán dẫn)
IEC 60364-5-52:2001, Electrical installations of buildings-Part 5-52:Selection and erection of electrical quipment-Wiring systems (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-52:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Hệ thống đi dây)1
IEC 60439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 2:Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (Tủ đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 2:Yêu cầu cụ thể đối với hệ thống hộp thanh cái)
IEC 60724, Short-circuit temperature limits of electric cables with a rated voltages of 1 kV (U­­­­m = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) (Giới hạn nhiệt độ khi ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1 kV (U­­­­m = 1,2 kV) và 3 kV (Um = 3,6 kV))
IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear-Part 3:Swiches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 3:Công tắc, bộ ngắt, cầu dao và khối kết hợp cầu chảy)
IEC 60947-6-2, Low-voltage switchgear and controlgear-Part 6-2:Multiple function equipment-Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 6-2:Thiết bị đóng cắt điều khiển và bảo vệ (CPS))
IEC 61534 (tất cả các phần), Powertrack systems (Hệ thống ray cấp điện)
Quyết định công bố

Decision number

2961/QĐ-BKHCN