Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R7R8R7R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12669-1:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60204-1:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.110 - An toàn máy móc
29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
Số trang

Page

141
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 564,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,692,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị điện, điện tử và thiết bị điện tử có thể lập trình, và các hệ thống tới
các máy không xách tay được trong khi làm việc, kể cả một nhóm các máy làm việc kết hợp với nhau.
CHÚ THÍCH 1: Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn áp dụng và không nhằm giới hạn hoặc ngăn cản sự tiến bộ công nghệ vốn có.
CHÚ THÍCH 2: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “điện” bao gồm các vấn đề về điện, điện tử và điện tử lập trình được (tức là “thiết bị điện” là các thiết bị điện, điện tử và điện tử lập trình được).
CHÚ THÍCH 3: Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “người” liên quan đến một cá nhân bất kỳ và gồm những người được chỉ định và huấn luyện bởi người sử dụng hoặc (các) đại lý của họ để sử dụng và bảo dưỡng các máy đang xem xét.
Thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này bắt đầu tại điểm nối từ nguồn đến thiết bị điện của
máy (xem 5.1).
CHÚ THÍCH 4: Các yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt cấp nguồn điện được cho trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị điện hoặc các phần của thiết bị điện làm việc với các điện áp nguồn danh nghĩa không quá 1 000 V đối với điện xoay chiều (AC) và không quá 1 500 V đối với điện một chiều (DC), và các tần số nguồn danh nghĩa không quá 200 Hz.
CHÚ THÍCH 5: Thông tin về thiết bị điện hoặc các phần của thiết bị điện làm việc với các điện áp nguồn danh nghĩa cao hơn có thể xem trong IEC 60204-11.
Tiêu chuẩn này không đưa ra các yêu cầu (ví dụ bảo vệ, khóa liên động hoặc điều khiển) cần thiết hoặc yêu cầu bởi các tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật khác để bảo vệ người khỏi nguy hiểm không phải các nguy hiểm về điện. Mỗi kiểu máy có các yêu cầu riêng cần đáp ứng để cung cấp đủ an toàn.
Tiêu chuẩn này đưa ra nhưng không giới hạn ở thiết bị điện của máy như định nghĩa trong 3.1.40.
CHÚ THÍCH 6: Phụ lục C đưa ra các ví dụ về máy mà thiết bị điện của nó có thể thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu bổ sung và đặc biệt có thể áp dụng cho thiết bị điện của
máy mà, ví dụ:
- được thiết kế để sử dụng ngoài trời (tức là bên ngoài tòa nhà hoặc các kết cấu bảo vệ khác);
- sử dụng, xử lý hoặc tạo ra các vật liệu nổ tiềm ẩn (ví dụ sơn hoặc mùn cưa);
- được thiết kế để sử dụng trong khí quyển nổ và/hoặc cháy tiềm ẩn;
- có rủi ro đặc biệt khi tạo ra hoặc sử dụng các vật liệu nhất định;
- được thiết kế để sử dụng trong hầm lò;
- máy khâu, các bộ phận và hệ thống (thuộc phạm vi áp dụng của IEC 60204-31);
- máy của tời nâng (thuộc phạm vi áp dụng của IEC 60204-32);
- thiết bị chế tạo bán dẫn (thuộc phạm vi áp dụng của IEC 60204-33).
Mạch điện nơi mà điện năng được sử dụng trực tiếp như một công cụ làm việc không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4255 (IEC 60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
TCVN 6592-2 (IEC 60947-2), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 2:Áptômát
TCVN 6592-3 (IEC 60947-3), Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3:Thiết bị đóng cắt, dao cách ly, thiết bị đóng cắt-dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy
TCVN 6627-1 (IEC 60034-1), Máy điện quay – Phần 1:Thông số và tính năng
TCVN 6719:2008 (ISO 13850:2006), An toàn máy – Dừng khẩn cấp – Nguyên tắc thiết kế
TCVN 7384-1 (ISO 13849-1), An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển– Phần 1:Nguyên tắc chung về thiết kế)
TCVN 7384-2 (ISO 13849-2), An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển – Phần 2:Sự phê duyệt
TCVN 7447-1 (IEC 60364-1), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1:Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41:Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-4-43:2010 (IEC 60364-4-43:2008), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43:Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng
TCVN 7447-5-52:2010 (IEC 60364-5-52:2009), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-53:2005 (IEC 60364-5-53:2001 và AMD 1:2002), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-53:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54:2015 (IEC 60364-5-54:2011), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-54:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
TCVN 7862 (IEC 60072), Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay
TCVN 10884-1 (IEC 60664-1), Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp – Phần 1:Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm
TCVN 12237-2-6 (IEC 61558-2-6), An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các sản phẩm tương tự có điện áp nguồn đến 1 100 V – Phần 2-6:Yêu cầu cụ thể và các thử nghiệm đối với máy biến áp cách ly an toàn và khối cấp nguồn có chứa máy biến áp cách ly an toàn
IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1:General requirements (Phích cắm, ổ cắm, và bộ nối dùng cho mục đích công nghiệp – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Ký hiệu đồ họa sử dụng trên thiết bị). Available from:http://www.graphical-symbols.info/equipment
IEC 60445:2010, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification-Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (Nguyên tắc cơ bản và an toàn đối với giao diện người-máy, ghi nhãn và nhận biết – Nhận biết các đầu nối thiết bị, đầu cuối dây dẫn và dây dẫn)
IEC 60947-5-1:2003, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1:Control circuit devices and switching elements-Electromechanical control circuit devices (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 5-1:Cơ cấu mạch điều khiển và phần tử đóng cắt – Cơ cấu mạch điện khiển điện cơ)
IEC 60947-5-5, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5:Control circuit devices and switching elements – Electrical emergency stop device with mechanical latching function (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 5-5:Cơ cấu mạch điều khiển và phần tử đóng cắt – Cơ cấu dừng khẩn cấp bằng điện có chức năng chốt bằng cơ)
IEC 60947-6-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2:Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) (Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 6-2:Thiết bị đa chức năng – Cơ cấu điều khiển và đóng cắt bảo vệ)
IEC 61140, Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống điện giật – Các khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
IEC 61310 (tất cả các phần), Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1:Requirements for visual, acoustic and tactile signals (An toàn máy – Chỉ thị, ghi nhãn và vận hành – Phần 1:Yêu cầu đối với các tín hiệu hình ảnh, âm thanh và xúc giác)
IEC 61439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1:General rules (Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 1:Quy tắc chung)
IEC 61558-1:2005 with amendment 1:2009 1, Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 1:General requirements and tests (An toàn đối với máy biến áp, cuộn cảm, khối cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 1:Yêu cầu chung và thử nghiệm)
IEC 61984, Connectors – Safety requirements and tests (Bộ nối – Yêu cầu về an toàn)
IEC 62023, Structuring of technical information and documentation (Kết cấu của thông tin kỹ thuật và tài liệu)
IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (An toàn máy – An toàn chức năng của hệ thống điều khiển điện, điện tử và điện tử lập trình được liên quan đến an toàn)
ISO 7010:2011 2, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (Ký hiệu đồ hoạ – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển báo an toàn đã đăng ký)
Quyết định công bố

Decision number

2484/QĐ-BKHCN , Ngày 09-09-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC/E1