Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R3R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7447-5-54:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ - 42
Tên tiếng Anh

Title in English

Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60364-5-54:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
91.140.50 - Hệ thống cung cấp điện
Số trang

Page

42
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 168,000 VNĐ
Bản File (PDF):504,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các bố trí nối đất, dây bảo vệ kể cả dây liên kết bảo vệ để đáp ứng yêu cầu về an toàn của hệ thống lắp đặt điện.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7447-4-41:2010 (IEC 60364-4-41:2005), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần 4-41:Bảo vệ an toàn-Bảo vệ chống điện giật
TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần 4-44:Bảo vệ an toàn-Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
TCVN 7447-5-51:2010 (IEC 60364-5-51:2005), Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 5-51:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Quy tắc chung
IEC 60439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 2:Particular requirements for busbar trunking systems (busways) (Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 2:Yêu cầu cụ thể đối với hệ thống thanh cái)
IEC 61439-1, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 1:General rules (Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 1:Quy tắc chung)
IEC 61439-2, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies-Part 2:Power switchgear and controlgear assemblies (Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 2:Cụm thiết bị đóng cắt và điều khiển động lực)
IEC 60724, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) (Giới hạn nhiệt độ khi ngắn mạch của cáp điện lực có điện áp danh định 1 kV (Um = 1,2 kV) và 3 kV (Um = 3,6 kV))
IEC 60909-0, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems-Part 0:Calculation of currents (Dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện ba pha xoay chiều-Phần 0:Tính toán dòng điện)
IEC 60949, Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects (Tính toán dòng điện ngắn mạch cho phép về nhiệt, có tính đến các hiệu ứng gia nhiệt phi đoạn nhiệt)
IEC 61140, Protection against electric shock-Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống điện giật-Các khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
IEC 61534-1, Powertrack systems-Part 1:General requirements (Hệ thống thanh dẫn nguồn-Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 62305 (tất cả các phần), Protection against lightning (Bảo vệ chống sét)
IEC 62305-3:20061, Protection against lightning-Part 3:Physical damage to structures and life hazard (Bảo vệ chống sét-Phần 3:Thiệt hại đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng)
Quyết định công bố

Decision number

4062/QĐ-TĐC , Ngày 31-12-2015

FB Chat.txt