Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R5R1R8R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12505:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Suất tiêu thụ năng lượng và quãng đường danh định – Quy trình thử cho ô tô con và ô tô thương mại hạng nhẹ
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric road vehicles – Reference energy consumption and range – Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 8714:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

30
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):360,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định qui trình thử để đo suất tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định của ô tô con và ô tô thương mại chỉ chạy bằng điện (sau đây gọi là ‘xe chạy điện’) có khối lượng toàn bộ lớn nhất cho phép (phù hợp với ISO 1176) là 3500 kg và vận tốc lớn nhất không nhỏ hơn 70 km/h.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6529:1999 (ISO 1176:1990), Phương tiện giao thông đường bộ – Khối lượng – Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu
TCVN 9053:2018 (ISO 8713:2012), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng.
TCVN 9054:2011 (ISO 8715:2001), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Đặc tính vận hành trên đường.
ISO 10521:1992, Motor vehicles road load – Determination under reference atmospheric conditions and reproduction on chassis dynamometer (Tải trọng trên đường của ô tô – Xác định trong các điều kiện khí quyển chuẩn và sự tái tạo lại trên băng thử ô tô).
IEC 60687:1992, Alternating current static Watt-hour meters for active energy (classes 0,2 s and 0,5 s) [Đồng hồ đo công suất điện tĩnh dòng điện xoay chiều dùng cho năng lượng kích hoạt (các
ECE 83
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ