Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R8R7R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12503-3:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 3: Yêu cầu đặc tính an toàn
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 3: Safety performance requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 12405-3:2014
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

32
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):384,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình thử và đưa ra các phép thử và đưa ra các yêu cầu an toàn có thể chấp nhận được cho hệ thống và bộ ắc quy lithi-ion điện áp cấp B được sử dụng làm ắc quy kéo trong các phương tiện giao thông đường bộ (‘phương tiện giao thông đường bộ’ sau đây được gọi là ‘xe’) làm ắc quy kéo. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống và bộ ắc quy kéo sử dụng cho các xe hai bánh hoặc ba bánh. Tiêu chuẩn này có liên quan đến thử nghiệm tính năng an toàn của hệ thống và bộ ắc quy kéo được sử dụng cho một xe. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đánh giá an
toàn của hệ thống và bộ ắc quy trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sản xuất xe, các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9053:2018 (ISO 8713:2012), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng.
TCVN 12503-1:2018 (ISO 12405-1:2011), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 1:Ứng dụng/thiết bị công
TCVN 12503-2:2018 (ISO 12405-2:2011), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 2:Ứng dụng/thiết bị năng lượng cao.
ISO 6469-1:2009, Electrically propelled road vehicles – Safety specifications – Part 1:On-board rechargeable energy storage system (RESS), (Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật an toàn – Phần 1:Hệ thống tích điện nạp lại được lắp trên xe).
ISO 6469-3:2011, Electrically propelled road vehicles – Safety specifications – Part 3:Protection of persons against electric shock, (Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật an
ISO 20653 Road vehicles – Degrees of protection (IP code) – Protection of electrical equipment against
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ