Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R6R9R6R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11332:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đồ chơi sử dụng điện – An toàn
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric toys – Safety
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62115:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
97.200.50 - Đồ chơi
Số trang

Page

46
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 184,000 VNĐ
Bản File (PDF):552,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định về an toàn của đồ chơi có tối thiểu một chức năng phụ thuộc vào điện năng.
CHÚ THÍCH 1: Ví dụ về các đồ chơi thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này là
– bộ đồ chơi kết cấu;
– bộ đồ chơi thực nghiệm;
– đồ chơi chức năng (mô hình có chức năng tương tự với thiết bị hoặc hệ thống lắp đặt dành cho người lớn);
– đồ chơi máy tính;
– máy tính dùng cho đồ chơi.
Yêu cầu bổ sung đối với bộ đồ chơi thực nghiệm được quy định trong Phụ lục A.
Đồ chơi sử dụng điện cho các chức năng phụ cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 2: Nhà búp bê có bóng đèn bên trong là ví dụ về loại đồ chơi này.
Yêu cầu bổ sung đối với đồ chơi có lắp đèn laze và đèn LED được quy định trong Phụ lục E.
Để phù hợp với tiêu chuẩn này, đồ chơi sử dụng điện cũng phải phù hợp với TCVN 6238– 1 (ISO 8124– 1), vì TCVN 6238– 1 (ISO 8124– 1) đề cập đến các nguy hiểm khác với các nguy hiểm xảy ra do việc sử dụng điện.
CHÚ THÍCH 3: Biến áp dùng cho đồ chơi (IEC 61558– 2– 7 đối với loại tuyến tính hoặc IEC 61558– 2– 7 và IEC 61558– 2– 16 đối với các loại chế độ chuyển mạch), bộ nạp pin/acquy ((TCVN 5699– 2– 29 (IEC 60335– 2– 29)) và bộ nạp pin/acquy để trẻ em sử dụng (TCVN 5699– 2– 29 (IEC 60335– 2– 29) Phụ lục AA) không được coi là một phần của đồ chơi ngay cả khi chúng được cung cấp cùng đồ chơi.
CHÚ THÍCH 4: Nếu dự kiến để trẻ em cũng chơi cùng bao gói thì bao gói này được coi là phần của đồ chơi. CHÚ THÍCH 5: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho
– đồ chơi có động cơ hơi nước;
– mô hình tỷ lệ làm bộ sưu tập dành cho người lớn;
– búp bê người và búp bê trang trí và các đồ vật tương tự khác trong bộ sưu tập dành cho người lớn;
– thiết bị thể thao;
– thiết bị chơi dưới nước được thiết kế để được sử dụng ở vùng nước sâu;
– thiết bị được thiết kế để sử dụng chung trong các sân chơi;
– thiết bị giải trí (TCVN 5699– 2– 82 (IEC 60335– 2– 82));
– đồ chơi chuyên nghiệp được lắp đặt ở khu vực công cộng (trung tâm mua sắm, bến xe, v.v...);
– sản phẩm có chứa phần tử gia nhiệt được thiết kế để sử dụng có sự giám sát của người lớn trong bối cảnh giảng dạy;
– đèn điện xách tay dùng cho trẻ em (IEC 60598– 2– 10);
– trò chơi có hình và trò chơi trên máy tính;
– máy thổi dùng cho đồ chơi mang tính hoạt động có thể bơm phồng (ví dụ như lâu đài bơm hơi);
– đồ trang trí giáng sinh.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010), Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự-An toàn-Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 6238-1:2011 (ISO 8124-1:2009), An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 1:Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
TCVN 6238-3 (ISO 8124-3), An toàn đồ chơi trẻ em-Phần 3:Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tốc độc hại
TCVN 6615-1:2009 (IEC 61058-1:2008), Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 7699-2-75 (IEC 60068-2-75), Thử nghiệm môi trường-Phần 2-75:Các thử nghiệm-Thử nghiệm Eh:Thử nghiệm búa
TCVN 9900-2-11 (IEC 60695-2-11), Thử nghiệm nguy cơ cháy-Phần 2-11:Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ-Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh
TCVN 9900-2-13 (IEC 60695-2-13), Thử nghiệm nguy cơ cháy-Phần 2-13:Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ-Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu
TCVN 9900-11-5:2013 (IEC 60695-11-5:2004), Thử nghiệm nguy cơ cháy-Phần 11-5:Ngọn lửa thử nghiệm-Phương pháp thử bằng ngọn lửa hình kim-Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn
TCVN 9900-11-10 (IEC 60695-11-10), Thử nghiệm nguy cơ cháy-Phần 11-10:Ngọn lửa thử nghiệm-Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50 W nằm ngang và thẳng đứng
TCVN 10899-1 (IEC 60320-1), Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự-Phần 1:Yêu cầu chung
IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC (Phích cắm và ổ cắm dùng dùng trong gia đình và cho các mục đích sử dụng chung được tiêu chuẩn hóa trong các nước thành viên của IEC)
IEC 60086-2, Primary batteries-Part 2:Physical and electrical specifications (Pin/acquy sơ cấp-Phần 2:Yêu cầu kỹ thuật về lý và điện)
IEC 60335-2-29:20021, Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-29:Particular requirements for battery chargers (Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự -An toàn-Phần 2-29:Yêu cầu cụ thể đối với bộ nạp acquy)
IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment-Part 14:Sectional specification-Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains (Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử-Phần 14:Yêu cầu kỹ thuật về lắp ghép-Tụ điện không đổi dùng cho triệt nhiễu điện từ và nối với nguồn lưới)
IEC 60417-1, Graphical symbols for use on equipment-Part 1:Overview and application (Ký hiệu đồ họa để sử dụng trên thiết bị-Phần 1:Tổng quan và ứng dụng)
IEC 60695-10-2, Fire hazard testing-Part 10:Guidance and test methods for the minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires-Section 2:Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test (Thử nghiệm nguy cơ cháy-Phần 10:Hướng dẫn và phương pháp thử nghiệm để giảm thiểu các ảnh hưởng của nhiệt bất thường trên sản phẩm kỹ thuật điện bị cháy-Mục 2:Các phương pháp để thử nghiệm sản phẩm được làm từ vật liệu phi kim loại về khả năng chịu nhiệt bằng cách sử dụng thử nghiệm ép viên bi)
IEC 60730-1:2010, Automatic electrical controls for household and similar use-Part 1:General requirements (Cơ cấu điều khiển tự động bằng điện dùng trong gia đình và sử dụng tương tự-Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 60738-1, Thermistors-Directly heated positive step-function temperature coefficient-Part 1:General specification (Nhiệt trở-Hệ thống nhiệt dương gia nhiệt trực tiếp-Phần 1:Yêu cầu kỹ thuật chung)
IEC 60825-1:1993, Safety of laser products-Part1:Equipment classification, requirements and user’s guide (An toàn đối với sản phẩm đèn laze-Phần 1:Phần loại thiết bị, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng)
IEC 60990:1999, Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Phương pháp đo dòng điện chạm và dòng điện chạy trong dây dẫn bảo vệ)
IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures-Probes for verfication (Bảo vệ con người và thiết bị bằng vỏ ngoài-Đầu dò kiểm tra)
IEC 61158-2-7, Safety of power transformers, power supply units and similar-Part 2-7:Particular requirements for transformers for toys (An toàn của máy biến áp điện cực, cuộn kháng, nguồn cung cấp và thiết bị tương tự-Phần 2-7:Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp dùng trong đồ chơi)
ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment-Index and synopsis (Ký hiệu đồ họa để sử dụng trên thiết bị-Chỉ số và tóm tắt)
ISO 9772, Cellular plastics-Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame (Chất xốp dẻo-Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của các mẫu nhỏ bằng ngọn lửa nhỏ)
Quyết định công bố

Decision number

4273/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016