Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R7R7R5R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11041-13:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nông nghiệp hữu cơ – Phần 13: Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa
Tên tiếng Anh

Title in English

Organic agriculture – Part 13: Organic crops in greenhouses and containers
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.080.20 - Rau và sản phẩm chế biến
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với:
a) cây trồng hữu cơ được trồng trong thùng chứa, bao gồm cả chậu, máng và luống đất lót màng chất dẻo, đặt trong nhà hoặc ngoài trời; trong hệ thống sản xuất này có sự hạn chế tiếp xúc của rễ cây với đất bản địa;
b) cây trồng hữu cơ được trồng trên mặt đất ở bên trong nhà màng, nhà kính, nhà ống (gọi chung là nhà màng), có điều chỉnh ánh sáng, kiểm soát nhiệt độ (làm ấm, làm mát) hoặc bổ sung khí cacbonic (CO2).
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với rau mầm và rau baby (xem TCVN 11041-12), cây trồng trong nhà màng không có hệ thống điều chỉnh ánh sáng, kiểm soát nhiệt độ hoặc bổ sung khí cacbonic và cây trồng trong nhà lưới.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với hệ thống thủy canh và khí canh.
Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 11041-1 và TCVN 11041-2.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11041-1, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1:Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
TCVN 11041-2, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2:Trồng trọt hữu cơ
Quyết định công bố

Decision number

317/QĐ-BKHCN , Ngày 07-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F14