Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R8R5R1R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10825:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định sự phân bố cỡ hạt của bột gốm bằng phương pháp nhiễu xạ laze - 10
Tên tiếng Anh

Title in English

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of particle size distribution of ceramic powders by laser diffraction method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 24235:2007
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

81.060.30 - Gốm cao cấp
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp nhiễu xạ laze để xác định sự phân bố cỡ hạt, bằng cách xác định sự phân bố góc của cường độ ánh sáng bị tán xạ bởi bột gốm mịn được phân tán trong pha lỏng được chiếu xạ bằng chùm tia laze. Dải kích thước điển hình từ 0,1 µm đến 50 µm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8552:2010 (ISO 14703:2000), Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp)-Chuẩn bị lấy mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của bột gốm.
TCVN 8625:2010 (ISO 3082:2009), Quặng sắt-Quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
ISO 13320-1:1999, Particle size analysis-Laser diffraction methods-Part 1:General principles (Phân tích cỡ hạt-Phương pháp nhiễu xạ laze-Phần 1:Nguyên tắc chung).
ISO 14887:2000, Sample preparation-Dispersing procedures for powders in liquids (Chuẩn bị mẫu-Quy trình phân tán đối với bột trong chất lỏng).