Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R7R2R8R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10679:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón - Xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit - Phương pháp quang phổ
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers - Determination of acid-soluble boron content by spectrophotometric method
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit trong các loại phân bón bằng phép đo quang phổ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991), Phân bón rắn – Phương pháp chuẩn bị mẫu để xác định các chỉ tiêu hóa học và vật lý.
Quyết định công bố

Decision number

1865/QĐ-BKHCN , Ngày 22-07-2015