Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R2R4R4R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9057-1:2011
Năm ban hành 2011

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu - Điều kiện kỹ thuật an toàn - Phần 1: An toàn về chức năng của xe
Tên tiếng Anh

Title in English

Fuel cell road vehicles - Safety specifications - Part 1: Vehicle functional safety
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 23273-1:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

11
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):132,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết yếu đối với an toàn về chức năng của xe chạy pin nhiên liệu (FCV) có liên quan đến các mối nguy hiểm cho người và môi trường bên trong và bên ngoài xe do đặc tính vận hành của hệ thống điện nguồn pin nhiên liệu gây ra.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa xe.
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này tập trung vào cả trạng thái vận hành bình thường (không có lỗi sai sót) và các trạng thái có một lỗi sai sót của xe.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng khi điện áp làm việc lớn nhất của các mạch điện lắp trên xe thấp hơn 1000 V (xoay chiều) hoặc 1500 V (một chiều) theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc các yêu cầu pháp lý.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9053:2011 (ISO 8713), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện-Từ vựng.
TCVN 9057-2:2011 (ISO 23273-2), Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu-Điều kiện kỹ thuật an toàn-Phần 2:Bảo vệ tránh các mối nguy hiểm từ hyđrô cho xe chạy bằng nhiên liệu hyđrô nén.
TCVN 9057-3:2011 (ISO 23273-3), Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu-Điều kiện kỹ thuật an toàn-Phần 3:Bảo vệ người chống bị điện giật.
ISO 11451 (all parts), Road vehicles – Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy (Phương tiện giao thông đường bộ-Phương pháp thử xe về nhiễu loạn điện do năng lượng bức xạ điện từ dải hẹp).
Quyết định công bố

Decision number

4072/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2011

FB Chat.txt