Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R5R5R0R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7447-7-712:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60364-7-712:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

27.160 - Kỹ thuật năng lượng mặt trời
29.020 - Kỹ thuật điện nói chung
91.140.50 - Hệ thống cung cấp điện
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập đến hệ thống lắp đặt điện của hệ thống nguồn PV kể cả các hệ thống có các môđun điện xoay chiều (AC).
CHÚ THÍCH: Các yêu cầu đối với hệ thống nguồn PV được thiết kế để làm việc độc lập đang được xem xét.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7994-1 (IEC 60439-1), Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp-Phần 1:Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
IEC 6005 (826), International Electrotechnical Vocabulary (IEV)-Chapter 826:Electrical installations of buildings (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV)-Chương 826:Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà)
IEC/TR 60755, General requirements for residual current operated protective devices (Yêu cầu chung đối với các thiết bị bảo vệ tác động bằng dòng dư)
IEC 60904-3, Photovoltaic devices-Part 3:Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (Thiết bị quang điện-Phần 3:Nguyên tắc đo đối với các thiết bị quang điện mặt đất sử dụng năng lượng mặt trời có các dữ liệu độ rọi phổ chuẩn)
IEC 61215, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules-Design qualification and type approval (Môđun quang điện (PV) mặt đất bằng tinh thể silic kết tinh-Đánh giá chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu)
Quyết định công bố

Decision number

4062/QĐ-TĐC , Ngày 31-12-2015
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện