Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R5R1R9R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7413:2004
Năm ban hành 2004

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt đối với thịt gia súc và thịt gia cầm đóng gói sẵn (để kiểm soát mầm bệnh và/hoặc kéo dài thời gian bảo quản)
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of good irradiation practice for prepacked meat and poultry (to control pathogenns and/or extend shelf-life)
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120 - Thịt, sản phẩm thịt và sản phẩm động vật khác
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Quy phạm này áp dụng cho
a. các loại thịt đỏ, dạng tươi hoặc đông lạnh giống bò (thịt bò và bê), giống lợn, các loài cừu[1]);
b. thịt gia cầm tươi hoặc đông lạnh1).
Quy phạm này đề cập đến các sản phẩm thịt đỏ nguyên liệu dạng cắt miếng hoặc thịt xay nhỏ, thịt đã bỏ xương và thịt gia cầm tươi hay đông lạnh.
Quy phạm này không áp dụng cho các sản phẩm thịt đỏ hoặc sản phẩm thịt gia cầm đã chế biến sẵn.
Quyết định công bố

Decision number

2733/ QĐ/ BKHCN , Ngày 09-12-2008