Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R0R4R0R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6355-3:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước
Tên tiếng Anh

Title in English

Bricks - Method of test - Part 3: Determination of water absortion
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.25 - Sản phẩm gốm xây dựng
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.3.1 - Viên xây
Số trang

Page

4
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):48,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung.