Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R4R5R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5574:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
Tên tiếng Anh

Title in English

Design of concrete and reinforced concrete structures
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012 và các sửa đổi đến năm 2018
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.080.40 - Kết cấu bêtông
Số trang

Page

196
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 784,000 VNĐ
Bản File (PDF):2,352,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình với các chức năng khác nhau, chịu tác động có hệ thống của nhiệt độ không cao hơn dương 50 °C và không thấp hơn âm 70 °C, làm việc trong môi trường không xâm thực.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép được chế tạo từ bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông nhẹ, bê tông tổ ong và bê tông tự ứng suất.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu để thiết kế kết cấu liên hợp thép - bê tông, kết cấu bê tông cốt sợi, kết cấu bán lắp ghép, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của các công trình thủy công, cầu, lớp phủ mặt đường ô tô và đường băng sân bay và của các công trình đặc biệt khác, cũng như không quy định các yêu cầu để thiết kể kết cấu được chế tạo từ bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ hơn 500 kg/m3 và lớn hơn 2500 kg/m3, bê tông polyme và polyme bê tông, bê tông trên nền chất kết dính là vôi, xỉ và chất kết dính hỗn hợp (trừ khi sử dụng chúng trong bê tông tổ ong), trên nền thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê tông dùng cốt liệu đặc biệt và cốt liệu hữu cơ, bê tông có cấu trúc rỗng lớn.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu đặc thù (bản sàn rỗng, kết cấu được giảm tiết diện ở phần đầu, mũ cột và các kết cấu tương tự).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1651-1:2008, Thép cốt cho bê tông-Phần 1:Thép thanh tròn trơn
TCVN 1651-2:2008, Thép cốt cho bê tông-Phần 2:Thép thanh vằn
TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 3108:1993, Hỗn hợp bê tông nặng-Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 3116:1993, Bê tông nặng-Phương pháp xấc định độ chống thấm nước
TCVN 5575:2012, Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 6284-2:1997 (ISO 6394-2:1991), Thép cốt bê tông dự ứng lực-Phần 2:Dây kéo nguội
TCVN 6284-4:1997 (ISO 6934-4:1991), Thếp cốt bê tông dự ứng lực-Phần 4:Dảnh
TCVN 6284-5:1997 (ISO 6934-5:1991), Thép cốt bê tồng dự ứng lực-Phần 5:Thép thanh cán nóng có hoặc không xử lý tiếp
TCVN 6288:1997 (ISO 10544:1992), Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt
TCVN 8163:2009, Thép cốt bỗ tông-Mối nối bằng ống ren
TCVN 8590-1:2010 (ISO 4301-1:1986), cần trục-Phân loại theo chế độ làm việc-Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 9362:2012, Tiêu chuẩn thiết kể nền nhà và công trình
TCVN 9379:2012, Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về tính toán
TCVN 9386:2012, Thiết kể công trình chịu động đất
TCVN 9390:2012, Thép cốt bê tông-Mối nối bằng dập ép ổng-Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
TCVN 12251:2018, Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng
GOST 13015-2012, Concrete and reinforced concrete products for construction. General technical requirements. Rules for acceptance, marking, transportation and storage (Các sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép cho xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật chung-Nguyên tắc nghiêm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản)
Quyết định công bố

Decision number

3785/QĐ-BKHCN , Ngày 10-12-2018