Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R0R9R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4830:1989
Năm ban hành 1989

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung phương pháp đếm vi khuẩn Staphylococcus aureus - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology - General guidance for enumeration of Staphylococcus aureus - Colony count technique
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6888:1983
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.10 - Vi sinh học y tế
Số trang

Page

29
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):348,000 VNĐ