Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R3R0R4R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2511:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nhám bề mặt - Thông số cơ bản và trị số
Tên tiếng Anh

Title in English

Surface roughness - Main parameters and values
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

17.040.20 - Tính chất bề mặt
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

1087/QĐ-TĐC , Ngày 09-06-1995