TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA ĐẤT LÂM NGHIỆP

Đăng ngày: 09:23 14-03-2024

Thông lệ tiêu chuẩn này nhằm mục đích để các luật sư, nhà tư vấn, chuyên gia bất động sản,… tự nguyện sử dụng để đánh giá điều kiện môi trường của đất lâm nghiệp hoặc tài sản nông thôn. Việc sử dụng phương pháp này nhằm mục đích cấu thành tất cả các câu hỏi thích hợp (AAI) như một phần của biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu đất, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) hiện đang trong quá trình xem xét tiêu chuẩn sửa đổi để tuân thủ AAI. Quá trình này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Matthew Lesh, Trưởng tiểu ban E50.02 của ASTM International cho biết: “Bản sửa đổi mới nhất là đỉnh cao sau nhiều năm làm việc của nhóm E2247, với sự tham gia có ý nghĩa của các thành viên trong ngành tư vấn môi trường, ngân hàng và pháp lý”.

Bản sửa đổi này làm rõ mức độ nỗ lực thích hợp trong việc nghiên cứu lịch sử của một tài sản chủ thể và các tài sản liền kề của nó, đồng thời cung cấp các định nghĩa rõ ràng hơn và logic cơ bản trong việc xác định cả điều kiện môi trường được công nhận trong lịch sử (HREC) và điều kiện môi trường được công nhận (REC) cho một đối tượng.

Tiêu chuẩn quốc tế này được phát triển theo các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa được quốc tế công nhận được nêu trong Quyết định về Nguyên tắc xây dựng các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do Ủy ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành.

Ngoài ra, tiêu chuẩn này không nhằm mục đích giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn này. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các biện pháp an toàn, sức khỏe và môi trường phù hợp cũng như xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.

Hà My (VietQ.vn)

Cùng chuyên mục