Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1006 trong số 1006

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8

1002TC 11TC 11
1003TC 20TC 20
1004TC 55TC 55
1005TC 57TC 57
1006TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định