Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 141 - 160 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
141ISO/TC 193/SC 3Upstream areaChưa xác định
142ISO/TC 193/SC 1Analysis of natural gasChưa xác định
143ISO/TC 193Natural gas

TCVN/TC 193

O - Thành viên quan sát
144ISO/TC 192Gas turbines O - Thành viên quan sát
145ISO/TC 191 Animal (mammal) traps O - Thành viên quan sát
146ISO/TC 190/SC 7Impact assessmentChưa xác định
147ISO/TC 190/SC 4Biological characterizationChưa xác định
148ISO/TC 190/SC 3Chemical and physical characterizationChưa xác định
149ISO/TC 190/SC 2SamplingChưa xác định
150ISO/TC 190Soil quality

TCVN/TC 190

O - Thành viên quan sát
151ISO/TC 189Ceramic tile

TCVN/TC 189

O - Thành viên quan sát
152ISO/TC 188/SC 2Engines and propulsion systemsChưa xác định
153ISO/TC 188/SC 1Personal safety equipmentChưa xác định
154ISO/TC 188Small craft O - Thành viên quan sát
155ISO/TC 186Cutlery and table and decorative metal hollow-ware O - Thành viên quan sát
156ISO/TC 185Safety devices for protection against excessive pressure O - Thành viên quan sát
157ISO/TC 184/SC 5Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applicationsChưa xác định
158ISO/TC 184/SC 4Industrial dataChưa xác định
159ISO/TC 184/SC 1Physical device controlChưa xác định
160ISO/TC 184Automation systems and integration O - Thành viên quan sát