Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001ISOTC 54Essentialoils
1002ISOTC 234Fisheriesandaquaculture

TCVN/TC/F 11

1003POULTRYpoultry

TCVN/TC/F 8

1004TC 11TC 11
1005TC 20TC 20
1006TC 55TC 55
1007TC 57TC 57