Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 1001 - 1007 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
1001ISO/TC 191 Animal (mammal) traps O - Thành viên quan sát
1002ISO/TC 158 Analysis of gases O - Thành viên quan sát
1003ISO/TC 261 Additive manufacturing Chưa xác định
1004ISO/TC 147 Water quality

TCVN/TC 147

O - Thành viên quan sát
1005ISO/TC 1 Screw threadsO - Thành viên quan sát
1006ISO/TC 2 Fasteners

TCVN/TC 2

O - Thành viên quan sát
1007IEC/SC 32C Miniature fusesChưa xác định