TCVN/TC 2 - Chi tiết lắp xiết

Số hiệu
TCVN/TC 2
Tên Ban kỹ thuật
Chi tiết lắp xiết
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 2 - Fasteners

Phạm vi
Chi tiết lắp xiết
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Trần Trung Kiên
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Lê Xuân Quý
 • Đinh Văn Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chương
 • Nguyễn Văn Thẩm
 • Hà Văn Vui
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Cửa cuốn - Yêu cầu chung và phân loại
 • Cửa cuốn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Cửa cuốn - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử