Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 901 - 920 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
901ISO/IEC JTC 1/SC 37BiometricsChưa xác định
902ISO/TC 147/SC 5Biological methodsChưa xác định
903ISO/TC 190/SC 4Biological characterizationChưa xác định
904ISO/TC 194Biological and clinical evaluation of medical devices O - Thành viên quan sát
905ISO/TC 34/SC 19Bee productsChưa xác định
906ISO/TC 10/SC 1Basic conventionsChưa xác định
907ISO/TC 98Bases for design of structures

TCVN/TC 98

O - Thành viên quan sát
908ISO/TC 296Bamboo and rattan Chưa xác định
909ISO/TC 4/SC 12Ball bearingsChưa xác định
910IEC/SC 34CAuxiliaries for lampsChưa xác định
911ISO/TC 184Automation systems and integration O - Thành viên quan sát
912ISO/IEC JTC 1/SC 31Automatic identification and data capture techniquesChưa xác định
913IEC/TC 72Automatic electrical controlsChưa xác định
914ISO/PC 295Audit data collection Chưa xác định
915IEC/TC 100Audio, video and multimedia systems and equipmentChưa xác định
916ISO/TC 173/SC 7Assistive products for persons with impaired sensory functionsChưa xác định
917ISO/TC 173Assistive products for persons with disability

TCVN/TC 173

O - Thành viên quan sát
918ISO/TC 29/SC 10Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippersChưa xác định
919IEC/SC 17CAssembliesChưa xác định
920ISO/IEC JTC 1/SC 42Artificial intelligenceChưa xác định