TCVN/TC 98 - Thiết kế kết cấu

Số hiệu
TCVN/TC 98
Tên Ban kỹ thuật
Thiết kế kết cấu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 98 - Bases for design of structures

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Lê Ninh (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Hoàng Anh Giang
  • Trần Hữu Hà
  • Bùi Trung Dung
  • Phan Quang Minh
  • Trần Mạnh Tuân
  • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Nguyễn Đại Minh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt