Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 801 - 820 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
801ISO/TC 163/SC 3Thermal insulation productsChưa xác định
802ISO/TC 164Mechanical testing of metalsO - Thành viên quan sát
803ISO/TC 164/SC 1Uniaxial testingChưa xác định
804ISO/TC 164/SC 2Ductility testingChưa xác định
805ISO/TC 164/SC 3Hardness testingChưa xác định
806ISO/TC 164/SC 4Fatigue, fracture and toughness testingChưa xác định
807ISO/TC 165Timber structures  

TCVN/TC 165

O - Thành viên quan sát
808ISO/TC 165/SC 1Wood materials - Durability and preservation [STANDBY]Chưa xác định
809ISO/TC 166Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food

TCVN/TC 166

O - Thành viên quan sát
810ISO/TC 167Steel and aluminium structures O - Thành viên quan sát
811ISO/TC 167/SC 1Steel: Material and design [STANDBY]Chưa xác định
812ISO/TC 167/SC 2Steel: Fabrication and erection [STANDBY]Chưa xác định
813ISO/TC 167/SC 3Aluminium structures [STANDBY]Chưa xác định
814ISO/TC 168Prosthetics and orthotics O - Thành viên quan sát
815ISO/TC 170Surgical instruments O - Thành viên quan sát
816ISO/TC 171Document management applications O - Thành viên quan sát
817ISO/TC 171/SC 1Quality, preservation and integrity of informationChưa xác định
818ISO/TC 171/SC 2Document file formats, EDMS systems and authenticity of informationChưa xác định
819ISO/TC 172Optics and photonics O - Thành viên quan sát
820ISO/TC 172/SC 1Fundamental standardsChưa xác định