Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 41 - 60 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
41ISO/TC 297Waste management, recycling and road operation service Chưa xác định
42ISO/TC 296Bamboo and rattan Chưa xác định
43ISO/TC 293Feed machinery Chưa xác định
44ISO/TC 292Security and resilience Chưa xác định
45ISO/TC 291Domestic gas cooking appliances Chưa xác định
46ISO/TC 290Online reputation Chưa xác định
47ISO/TC 289Brand evaluation Chưa xác định
48ISO/TC 286Collaborative business relationship management Chưa xác định
49ISO/TC 285Clean cookstoves and clean cooking solutions

TCVN/TC 285

Chưa xác định
50ISO/TC 282/SC 4Industrial water reuseO - Thành viên quan sát
51ISO/TC 282/SC 3Risk and performance evaluation of water reuse systemsChưa xác định
52ISO/TC 282/SC 2Water reuse in urban areasChưa xác định
53ISO/TC 282/SC 1Treated wastewater reuse for irrigationChưa xác định
54ISO/TC 282Water reuse P - Thành viên chính thức
55ISO/TC 282WATERREUSEISO/TC 282Waterreuse

TCVN/TC 282

56ISO/TC 281Fine bubble technology Chưa xác định
57ISO/TC 279Innovation management Chưa xác định
58ISO/TC 276Biotechnology Chưa xác định
59ISO/TC 275Sludge recovery, recycling, treatment and disposal Chưa xác định
60ISO/TC 274 Light and lighting Chưa xác định