TCVN/TC 285 - Thiết bị dụng cụ và giải pháp dùng cho nhà bếp

Số hiệu
TCVN/TC 285
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị dụng cụ và giải pháp dùng cho nhà bếp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 285 - Clean cookstoves and clean cooking solutions

Phạm vi
Thiết bị dụng cụ và giải pháp dùng cho nhà bếp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Lê Xuân Quý
 • Đinh Văn Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chương
 • Dương Tuấn Hưng
 • Phạm Thanh Liêm
 • Phạm Đức Vương
 • Đỗ Văn Thích
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt