Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 201 - 220 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
201ISO/TC 165Timber structures  

TCVN/TC 165

O - Thành viên quan sát
202ISO/TC 164/SC 4Fatigue, fracture and toughness testingChưa xác định
203ISO/TC 164/SC 3Hardness testingChưa xác định
204ISO/TC 164/SC 2Ductility testingChưa xác định
205ISO/TC 164/SC 1Uniaxial testingChưa xác định
206ISO/TC 164Mechanical testing of metalsO - Thành viên quan sát
207ISO/TC 163/SC 3Thermal insulation productsChưa xác định
208ISO/TC 163/SC 2Calculation methodsChưa xác định
209ISO/TC 163/SC 1Test and measurement methodsChưa xác định
210ISO/TC 163Thermal performance and energy use in the built environment O - Thành viên quan sát
211ISO/TC 162Doors, windows and curtain walling O - Thành viên quan sát
212ISO/TC 161Controls and protective devices for gas and/or oil O - Thành viên quan sát
213ISO/TC 160/SC 2Use considerationsChưa xác định
214ISO/TC 160/SC 1Product considerationsChưa xác định
215ISO/TC 160Glass in building

TCVN/TC 160

O - Thành viên quan sát
216ISO/TC 159/SC 5Ergonomics of the physical environmentChưa xác định
217ISO/TC 159/SC 4Ergonomics of human-system interactionChưa xác định
218ISO/TC 159/SC 3Anthropometry and biomechanicsO - Thành viên quan sát
219ISO/TC 159/SC 1General ergonomics principlesChưa xác định
220ISO/TC 159Ergonomic

TCVN/TC 159

O - Thành viên quan sát