Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R8R8R7R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 22301:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Societal security – Business continuity management systems – Requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22301:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

57
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 228,000 VNĐ
Bản File (PDF):684,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn quản lý các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt. Việc áp dụng các hướng dẫn này có thể được tùy chỉnh theo tổ chức và bối cảnh của tổ chức.
Tiêu chuẩn này đưa ra cách tiếp cận chung để quản lý mọi loại rủi ro và không cho một ngành công nghiệp hay lĩnh vực cụ thể.
Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của tổ chức và có thể được áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào, kể cả việc ra quyết định ở tất cả các cấp.
Quyết định công bố

Decision number

4238/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

275/QĐ-BKHCN 02-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng