Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R1R1R2R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 14050:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý môi trường - Thuật ngữ và định nghĩa
Tên tiếng Anh

Title in English

Environmental management - Vocabulary
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14050:2002
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.13 - Bảo vệ môi trường và sức khỏe. An toàn (Từ vựng)
Số trang

Page

60
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 240,000 VNĐ
Bản File (PDF):720,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này gồm những định nghĩa của các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường đã được xuất bản trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000.
Quyết định công bố

Decision number

1677/QĐ-BKHCN , Ngày 20-08-2009