Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R2R0R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 14021:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nhãn môi trường và công bố về môi trường - Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)
Tên tiếng Anh

Title in English

Environmental labels and declarations - Self-declared evironmental claims (Type II enviromental labelling)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 14021:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.70 - Hệ thống quản lý
13.020.10 - Quản lý môi trường
Số trang

Page

40
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):480,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3967/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017