Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R9R9R2R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO/TR 56004:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đánh giá quản lý đổi mới – Hướng dẫn
Tên tiếng Anh

Title in English

Innovation management assessment – Guidance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TR 56004:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.40 - Nghiên cứu và phát triển
Số trang

Page

40
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):480,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này sẽ giúp người sử dụng hiểu được lợi ích khi thực hiện đánh giá quản lý đổi mới (IMA), đánh giá những gì, cách thức thực hiện IMA, và do đó tối đa hóa các lợi ích thu được để có thể áp dụng rộng rãi cho:
- Các tổ chức mong muốn thành công bền vững trong các hoạt động đổi mới của mình;
- Các tổ chức thực hiện IMA;
- Người sử dụng và các bên quan tâm khác (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, các tổ chức tài trợ, trường đại học và cơ quan công quyền), muốn có sự tin tưởng vào khả năng quản lý đổi mới một cách hiệu lực của tổ chức;
- Các bên quan tâm muốn nâng cao trao đổi thông tin thông qua một hiểu biết chung về Quản lý đổi mới (IM), thông qua đánh giá;
- Các nhà cung cấp đào tạo, đánh giá hoặc tư vấn về IM;
- Các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn liên quan;
- Giới học thuật quan tâm đến nghiên cứu liên quan tới IMA.
Ngoài ra, tiêu chuẩn này để áp dụng cho:
- Tất cả các tổ chức, không phân biệt loại hình ngành nghề, số năm hoạt động, quy mô hay quốc gia;
- Tất cả các cách tiếp cận IM bất kể mức độ tinh vi và phức tạp;
- Tất cả các phương thức quản lý đổi mới tập trung hay phân tán;
- Tất cả các cách thức đổi mới, ví dụ: nội bộ, hợp tác mở, đổi mới định hướng bởi người sử dụng, thị trường hay công nghệ;
- Tất cả các dạng đổi mới như: sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, đổi mới tổ chức từng bước đến đột phá.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

1746/QĐ-BKHCN , Ngày 11-08-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC279