Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R6R6R7R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9615-2:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 60245-2:1998
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.060.20 - Cáp
Số trang

Page

27
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):324,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp thử nghiệm được qui định trong tất cả các phần của TCVN 9615 (IEC 60245) mà chưa được nêu trong TCVN 6614 (IEC 60811).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6613-1:2000 (IEC 60332-1:1993), Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy-Phần 1:Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng1
TCVN 6614-1-2:2008 (),
TCVN 9615-3:2013 (IEC 60245-3:1994), Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 3:Cáp cách điện bằng silicon chịu nhiệt
IEC 60245-1:1994, Rubber insulated cables-Rated voltages up to and including 450/750 V-Part 1:General requirements (Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 1:Yêu cầu chung)2
IEC 60245-4:1994, Rubber insulated cables-Rated voltages up to and including 450/750 V-Part 4:Cords and flexible cables (Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 4:Dây mềm và cáp mềm)3
IEC 60245-8:1997, Rubber insulated cables-Rated voltages up to and including 450/750 V-Part 8:Cords for applications requiring high flexibility (Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V-Phần 8:Dây mềm dùng cho các ứng dụng đòi hỏi độ mềm dẻo cao)4
IEC 60811-1-1:1993, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables-Part 1-1:Methods for general application-Measurement of thickness and overall dimensions-Tests for determining the mechanical properties (Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang-Phần 1-1:Phương pháp áp dụng chung-Đo chiều dày và kích thước ngoài-Thử nghiệm xác định đặc tính cơ) 5
ISO 1302:1992, Technical drawings-Method of indicating surface texture (Bản vẽ kỹ thuật-Phương pháp thể hiện cấu tạo bề mặt)
Quyết định công bố

Decision number

2046/QĐ-BKHCN , Ngày 15-07-2013