Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R9R9R4R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9440:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quạt công nghiệp - Thử đặc tính tại hiện trường
Tên tiếng Anh

Title in English

Industrial fans - Performance testing in situ
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 5802:2001 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

117
Giá:

Price

468,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các phép thử để xác định một hoặc nhiều đặc tính của các quạt được lắp đặt trong một mạng thiết bị làm việc khi vận chuyển lưu chất một pha.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6627-1 (IEC 60034-1), Máy điện quay. Phần 1:Thông số đặc trưng và tính năng.
TCVN 8113-1:2009 (ISO 5167-1:1991), Đo dòng lưu chất bằng các dụng cụ đo chênh áp-Phần 1:Các tấm có lỗ định cỡ, các vòi phun và ống Venturl được lắp đặt vào các đường ống có mặt cắt ngang tròn chứa đầy lưu chất.
ISO 5801:1997, Industrial fans-Performance testing using standardized airways [1]) (Quạt công nghiệp-Thử đặc tính khi sử dụng đường thông gió tiêu chuẩn)
IEC 60051-8, Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories-Part 8:Special requirements for accessories (Dụng cụ đo điện tác động trực tiếp, chỉ thị analog và các phụ tùng của chúng-Phần 8:Yêu cầu đặc biệt cho các phụ tùng).
Quyết định công bố

Decision number

3336/QĐ-BKHCN , Ngày 30-10-2013