Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R4R8R6R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9068:2012
Năm ban hành 2012

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Granular filtering material for water purification - Specifications
Thay thế cho

Replace

TCXDVN 310:2004
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.01 - Chất lượng nước nói chung
91.100.15 - Vật liệu khoáng sản và sản phẩm
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu lọc dạng hạt (sỏi đỡ, cát thạch anh, than antraxit, than hoạt tính dạng hạt) dùng trong hệ thống xử lý nước sạch.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9069:2012, Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch-Phương pháp thử.
TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7572-13:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử. Phần 13:Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn
Ban kỹ thuật

Technical Committee

Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

FB Chat.txt