Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R9R1R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7570:2006
Năm ban hành 2006

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Aggregates for concrete and mortar - Specifications
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.30 - Bêtông và sản phẩm bêtông
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.2.3 - Cốt liệu cho bê tông và vữa
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn và định nghĩa chung được sử dụng để mô tả thiết bị của hệ thống báo cháy, các thử nghiệm và yêu cầu kỹ thuật trong các phần khác của TCVN 7568.
Các bộ phận mà hệ thống báo cháy có thể có được thể hiện trên Hình 1. Bộ phận C của Hình 1 có thể được thay thế bằng hệ thống âm thanh để báo động khẩn cấp, các bộ phận của nó được thể hiện trên Hình 2.
Các đầu báo cháy có thể là loại độc lập, đó là các thiết bị chứa tất cả các thành phần bên trong một vỏ bọc, có thể trừ nguồn năng lượng, cần thiết để phát hiện cháy và phát ra tín hiệu báo động nghe được. Đầu báo khói độc lập sẽ được đề cập tới trong một phần khác của TCVN 7568.
CHÚ THÍCH: Đầu báo khói độc lập không nối với các thiết bị kiểm tra và thiết bị báo cháy thì không nằm trong hệ thống phát hiện và báo cháy như đã định nghĩa trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7572-1:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 1:Lấy mẫu.
TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 2:Xác định thành phần hạt.
TCVN 7572-3:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 3:Hướng dẫn xác định thành phần thạch học.
TCVN 7572-4:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 4:Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước.
TCVN 7572-5:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 5:Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn.
TCVN 7572-6:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 6:Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng.
TCVN 7572-7:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 7:Xác định độ ẩm.
TCVN 7572-8:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 8:Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ.
TCVN 7572-9:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 9:Xác định tạp chất hữu cơ.
TCVN 7572-10:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 10:Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc.
TCVN 7572-11:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 11:Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn.
TCVN 7572-12:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 12:Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles.
TCVN 7572-13:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 13:Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn.
TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 14:Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.
TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 15:Xác định hàm lượng clorua.
TCXDVN 356:2005, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế.
Quyết định công bố

Decision number

2913/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2006